Εικαστικά και Μουσική                   ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ7) Πολλά σχέδια για Ζωγραφική

ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Βασικές αρχές  σχεδίου-χρώματος-σύνθεσης
Τα βασικά Χρώματα
Τα χρώματα-παρουσίαση από τον κ.Σωστό
Χρωματοϊστορίες-Βασικά Χρώματα μέσα από Ζωγράφους
΄Ενα τραγούδι για τα Χρώματα
Εθνική Πινακοθήκη- Έλληνες Ζωγράφοι
Ελπίδα-Ζωγραφική σε κάρβουνο και ακουαρέλα
Περσεφόνη Χ.Ζωγραφική σε κάβουνο και ακουαρέλα